Pilotaj Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Serbest Seçmeli

Diğer Bölümlerden Alınan Servis DersleriZorunlu Bölüm Dersleri

PLT101 - Uçuş ve Yer Emniyeti Yönetim Sistemleri
Pilotlar kariyer hayatları boyunca Uçuş ve Yer Emniyet Yönetim Sisteminin en değerli ve önemli parçası olacaktır. İnsan faktörünün emniyet yönetimindeki yeri ve anlamının kavranması hedeflenmiştir. Uçuş ve Yer Emniyet Yönetim Sistemi (SMS-Safety Management System) ve Kalite sisteminin parçaları ve bütünlük halinde nasıl çalıştığı izah edilecektir. Ulusal ve uluslararası SMS kuralları varlığı ve nasıl işlediği kavranılacaktır.

PLT102 - PPL (A) Hava Hukuku (0101)
Uluslararası Hava ve Uzay Hukuku konusunun tarihçesi, antlaşmaları ve kuralları kapsayan konularının tanıtımı yapılacaktır. SHGM, JAA, EASA, FAA ve ICAO kurallarının öğrenilerek bunların Genel Havacılık ve Havayolu İşletmelerince kullanılması ve pratik uygulamaları ile öğrencinin konuları kavraması hedeflenmektedir.

PLT104 - PPL (A) Aracı Genel Bilgisi (020)
Uçağa ait gövde, kokpit ve kabin, kanatlar, denge yüzeyleri, iniş takımları, uçuş kumandaları, pistonlu / türbinli motorlar ve çalışma prensipleri, pervane, motorlar ve çalışma prensipleri, uçak sistemleri (elektrik, hidrolik, havalandırma, pnömatik, buz çözme ve önleme, yakıt ve pnömatik) incelenecektir. Öğrencinin kullandığı uçak ve sistemlerine hakim olacak şekilde yüksek seviyede bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

PLT106 - PPL (A) Uçuş Performansı ve Planlama
Değişik yük, irtifa ve hava şartlarında (rüzgar, sıcaklık, basınç vs.) kalkış, iniş mesafeleri, tırmanış oranları, süzülüş oranları, yakıt sarfiyatı gibi performans değerlerinin hesaplanarak uçağın emniyetle ve maliyet etkin şekilde kullanılmasının öğretilmesi sağlanacaktır.

PLT108 - PPL (A) İnsan Performansı ve Limitleri (040)
İnsan doğada uçmak için yaratılmamıştır. İnsanın uçmasıyla birlikte fizyolojik ve psikolojik performansı ve limitlerinin bilinmesine ihtiyacı duyulmuştur. Öğrenci, sahip olduğu fiziksel ve ruhsal yapısı, görevin cinsi, çalışma şartları ve yorgunluk durumu gibi referansları değerlendirerek uçuşu görevinin nasıl etkileyebileceğini öğrenecektir

PLT110 - PPL (A) Meteoroloji (050)
Atmosferdeki basınç, sıcaklık, rüzgar, nem vs. gibi olayların tanıtımı, very toplama ve analizinin incelenmesi, tahmin modelleri tanıtımı yapılacaktır. Öğrencinin meteoroloji tahminlerini almayı, kodlu olanları çözerek anlamayı ve uçakta gelecekle ilgili tahminlerde bulunarak risk faktörlerini (buzlanma, türbülans, dağ dalgası, rüzgar kırılması, sis, vs.) değerlendirmesi amaçlanmaktadır.

PLT112 - PPL (A) Havacılık Seyrüseferi (060)
Havayolu uçaklarının çoğunlukla kullandığı, yerdeki yayın yapan radio istasyonları (ADF, VOR, ILS, MLS) ile uçakta bunları algılayıcı ve tamamlayıcı (INS, Transponder) sistemlerin tanıtımı ve kullanım usullerinin kavranması sağlanacaktır. Radar sistemleri ve otopilotun kullanım konseptinin öğrenci tarafından kavranması amaçlanmıştır.

PLT114 - PPL (A) Havacılık İşletme Usülleri (070)
Bir hava aracının otoritenin (işletme, SHGM, JAR,EASA, FAA ve ICAO) belirlediği kurallar altında nasıl kullanılacağının öğretilmesi amaçlanmıştır. Normal şartlar, düşük görüş şartları, alet ve donanım şartları, haberleşme donanım şartları, uçak bakım, gürültüden kaçınma, okyanus / kutup aşırı uçuş, buzlanma şartları, kötü meteorolojik şartlar, acil durum şartaları, tehlikeli madde taşınması gibi değişik durumlarda sahip olması gereken malzeme ve donanım ile uygulaması gereken usüllerinin öğrenilmesi sağlanacaktır.

PLT116 - PPL (A) Uçuş Prensipleri
Uçağın havada uçuş yapabilmesini sağlayan temel Aerodinamik güç dengesinin (Kaldırma, Ağırlık, Güç ve Sürükleme Kuvvetleri), uçağın uçabilirliliğini kaybetmesininve ses altı / üstü uçuşunun kavranması amaçlanmaktadır. Kumanda yüzeylerinin uçağı nasıl kumanda ettiği, teknik limitler ve bunları etkileyen faktörlerin (sıcaklık, buzlanma, kütle ve denge hesapları, vs.) neler olabileceği kavranacaktır.

PLT118 - PPL (A) İletişim (090)
Havacılık haberleşmesinde kullanılan terimlerin, kısatmaların, kodların, konuşma ve onaylama teknikleri ile tekrar edilmesi gereken konuların neler olduğu öğrenci tarafından kavranacaktır. Acil haller ve Telsiz arızasında yapılacak muhabere işlemlerinin neler olabileceği tam olarak kavranacaktır.

PLT120 - PPL (A) Uçuş Uygulamaları
Hususi Pilot Lisansına (PPL) sahip olabilmek için SHGM’nin gereklerini karşılayan, teorik yer derslerini bir uygulamadır. Öğrenciler dersler sonunda bir uçağı emniyetle uçurmak ve bir noktadan istenen başka bir noktaya gidebilmek için • Uçuş planlaması, • Uçuş emniyet, • Havacılık nosyonu, • Karar verme, • Haberleşme, gibi teorik bilgileri kazanacaktır.

PLT201 - Hava Hukuku (010)
Uluslararası Hava ve Uzay Hukuku konusunun tarihçesi, antlaşmaları ve kuralları kapsayan konularının tanıtımı yapılacaktır. SHGM, JAA, EASA, FAA ve ICAO kurallarının öğrenilerek bunların Genel Havacılık ve Havayolu İşletmelerince kullanılması ve pratik uygulamaları ile öğrencinin konuları kavraması hedeflenmektedir.

PLT202 - Uçuş Aletleri ve Aviyonikleri (022)
Uçağa ait Performans, Seyrüsefer ve Kontrol göstergelerinin çalışma prensipleri ile birlikte tanıtılması yapılacaktır. Analog ve Cam kokpit tanıtımı, sistem arızaları, yedekleme ile zaafiyetleri incelenerek öğrencinin kullandığı uçuş alet ve sistemlerine hakim sahibi olması amaçlanmaktadır.

PLT203 - Uçak Temel Bilgisi (021)
Uçağa ait gövde, kokpit ve kabin, kanatlar, denge yüzeyleri, iniş takımları, uçuş kumandaları, pistonlu / türbinli motorlar ve çalışma prensipleri, pervane, motorlar ve çalışma prensipleri, uçak sistemleri (elektrik, hidrolik, havalandırma, pnömatik, buz çözme ve önleme, yakıt ve pnömatik) incelenecektir. Öğrencinin kullandığı uçak ve sistemlerine hakim olacak şekilde yüksek seviyede bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

PLT204 - Kütle ve Denge (031)
Uçağa ait kütle ve denge hesaplarının kavranması sağlanacaktır. Uçuş öncesi ve esnasında yapılan hesaplamalar ile uçağın kontrol edilebilir limitler dahilinde kullanılmasını öğretmek hedeflenmiştir. Ağırlık, ağırlık merkezi, referans noktası, moment ve hesaplama usulleri gösterilerek öğrencinin örnek hesaplamaları yapabilmesi sağlanacaktır.

PLT206 - Performans (032)
Değişik yük, irtifa ve hava şartlarında (rüzgar, sıcaklık, basınç vs.) kalkış, iniş mesafeleri, tırmanış oranları, süzülüş oranları, yakıt sarfiyatı gibi performans değerlerinin hesaplanarak uçağın emniyetle ve maliyet etkin şekilde kullanılmasının öğretilmesi sağlanacaktır.

PLT208 - Uçuş Planlama ve İzleme (033)
Uçağın istenen bir noktadan diğer bir noktaya gidişinin irtifa, zaman, yakıt, yedek meydan seçimi planlamasının yapılacaktır. Takiben havada planlanan ile gerçekleşen durumların izlenerek plandan sapmaların değerlendirilmesi ve yedek plan uygulamalarının tanıtımı yapılacaktır.

PLT210 - Gece Uçuş Uygulamaları
Öğrencilerin SHY-1 ve JAR-FCL gereği Ticari Pilot olarak görev yapabilmeleri için mezun olmadan önce tamamlamaları gereken Mesul Pilot Seyrüsefer uçuşları mevcuttur. Bu uçuşlar yalnız olarak bir meydandan kalkarak başka bir meydana iniş yapmak şeklinde icra edilecektir. Bu görevlerin en az birinde, kendi kalkış yaptığı ana meydan haricinde iki değişik meydana inişli ve toplam 300 NM’den fazla mesafede bir seyrüsefer görevi icra etmesi sağlanacaktır. Ayrıca Alet (IR) uçuşları öncesi uçulması gereken gece uçuşları planlanacaktır. Bu uçuşların planlanması, icrası ve değişen durumlarda karar verme tekniklerini kullanmayı öğrenmesiyle, öğrencinin tecrübesinde artış sağlanacaktır.

PLT212 - PIC Uçuş Uygulamaları - 1
Hususi pilot lisansına sahip, Mesul Pilot uygulamasını ve ATPL Akademik dersleri tamamlayan pilotlar ileri uçuş eğitimi için ; Alet Uçuşu (IR) 12 Kredi Ticari Pilot Uçuşu (CPL) 6 Kredi gerekli olan yer dersleri ile beraber verilecektir.

PLT214 - PIC Uçuş Uygulamaları - 2
Hususi pilot lisansına sahip, Mesul Pilot uygulamasını ve ATPL Akademik dersleri tamamlayan pilotlar ileri uçuş eğitimi için ; Çok Motorlu ve Aletli Uçuş Eğitimi (ME/IR) 4 Kredi Çok Pilotlu Ekip Uçuşu (MCC) 4 Kredi Jet Uçaklarına Geçiş Eğitimi (JOT) 4 Kredi gerekli olan yer dersleri ile beraber verilecektir.

PLT301 - İnsan Performansı ve Limitleri (040)
İnsan doğada uçmak için yaratılmamıştır. İnsanın uçmasıyla birlikte fizyolojik ve psikolojik performansı ve limitlerinin bilinmesine ihtiyacı duyulmuştur. Öğrenci, sahip olduğu fiziksel ve ruhsal yapısı, görevin cinsi, çalışma şartları ve yorgunluk durumu gibi referansları değerlendirerek uçuşu görevinin nasıl etkileyebileceğini öğrenecektir.

PLT303 - Meteoroloji (050)
Atmosferdeki basınç, sıcaklık, rüzgar, nem vs. gibi olayların tanıtımı, very toplama ve analizinin incelenmesi, tahmin modelleri tanıtımı yapılacaktır. Öğrencinin meteoroloji tahminlerini almayı, kodlu olanları çözerek anlamayı ve uçakta gelecekle ilgili tahminlerde bulunarak risk faktörlerini (buzlanma, türbülans, dağ dalgası, rüzgar kırılması, sis, vs.) değerlendirmesi amaçlanmaktadır.

PLT304 - Aletli Uçuş Uygulamaları

PLT305 - Genel Seyrüsefer (061)
Yön bulmayı sağlayan Güneş, Yıldızlar, Dünya, haritalar ve pusulanın tanıtımı yapılacaktır. Uçakta bulanan genel seyrüsefer cihaz ve harita kullanarak, öğrencinin bir noktadan diğer bir noktaya gidişi rüzgar, sıcaklık vs. gibi faktörler altında planlayarak Seyrüsefer Formu (Logu) doldurması öğretilecektir. Uçuşta olabilecek farklılıkların analiz ve çözüm yolları inclenecektir.

PLT306 - CPL (A) Uçuş Uygulamaları
Öğrencilerin SHY-1 ve JAR-FCL gereği Ticari Pilot olarak görev yapabilmeleri için mezun olmadan önce tamamlamaları gereken Mesul Pilot Seyrüsefer uçuşları mevcuttur. Bu uçuşlar yalnız olarak bir meydandan kalkarak başka bir meydana iniş yapmak şeklinde icra edilecektir. Bu görevlerin en az birinde, kendi kalkış yaptığı ana meydan haricinde iki değişik meydana inişli ve toplam 300 NM’den fazla mesafede bir seyrüsefer görevi icra etmesi sağlanacaktır. Bu uçuşların planlanması, icrası ve değişen durumlarda karar verme tekniklerini kullanmayı öğrenmesiyle, öğrencinin tecrübesinde artış sağlanacaktır.

PLT307 - Radyo Yardımcıları ile Seyrüsefer (062)
Havayolu uçaklarının çoğunlukla kullandığı, yerdeki yayın yapan radio istasyonları (ADF, VOR, ILS, MLS) ile uçakta bunları algılayıcı ve tamamlayıcı (INS, Transponder) sistemlerin tanıtımı ve kullanım usullerinin kavranması sağlanacaktır. Radar sistemleri ve otopilotun kullanım konseptinin öğrenci tarafından kavranması amaçlanmıştır.

PLT308 - Çoklu Motorlu Uçuş Uygulamaları

PLT309 - İşletme Usülleri (070)
Bir hava aracının otoritenin (işletme, SHGM, JAR,EASA, FAA ve ICAO) belirlediği kurallar altında nasıl kullanılacağının öğretilmesi amaçlanmıştır. Normal şartlar, düşük görüş şartları, alet ve donanım şartları, haberleşme donanım şartları, uçak bakım, gürültüden kaçınma, okyanus / kutup aşırı uçuş, buzlanma şartları, kötü meteorolojik şartlar, acil durum şartaları, tehlikeli madde taşınması gibi değişik durumlarda sahip olması gereken malzeme ve donanım ile uygulaması gereken usüllerinin öğrenilmesi sağlanacaktır.

PLT311 - Uçuş Prensipleri (080)
Uçağın havada uçuş yapabilmesini sağlayan temel Aerodinamik güç dengesinin (Kaldırma, Ağırlık, Güç ve Sürükleme Kuvvetleri), uçağın uçabilirliliğini kaybetmesininve ses altı / üstü uçuşunun kavranması amaçlanmaktadır. Kumanda yüzeylerinin uçağı nasıl kumanda ettiği, teknik limitler ve bunları etkileyen faktörlerin (sıcaklık, buzlanma, kütle ve denge hesapları, vs.) neler olabileceği kavranacaktır.

PLT313 - Haberleşme (091-092)
Havacılık haberleşmesinde kullanılan terimlerin, kısatmaların, kodların, konuşma ve onaylama teknikleri ile tekrar edilmesi gereken konuların neler olduğu öğrenci tarafından kavranacaktır. Acil haller ve Telsiz arızasında yapılacak muhabere işlemlerinin neler olabileceği tam olarak kavranacaktır.

PLT401 - Ekip Kaynal Yönetimi

PLT402 - Havayolu Dispeç Operasyonları

PLT403 - Havayolu Uçuş Mürettabatı Teknik ve Usülleri

Seçmeli Dersler

- Teknik Seçmeli

PLT411 - Havayollarında Stratejik Yönetim

PLT412 - ATPL Tazeleme Kursu 1
Hususi pilot lisansına sahip, Mesul Pilot uygulamasını ve ATPL Akademik dersleri tamamlayan pilotlar ileri uçuş eğitimi için ; Alet Uçuşu (IR) 12 Kredi Ticari Pilot Uçuşu (CPL) 6 Kredi gerekli olan yer dersleri ile beraber verilecektir.

PLT413 - Ulaştırma Politikaları

PLT414 - ATPL Tazeleme Kursu 2
Hususi pilot lisansına sahip, Mesul Pilot uygulamasını ve ATPL Akademik dersleri tamamlayan pilotlar ileri uçuş eğitimi için ; Çok Motorlu ve Aletli Uçuş Eğitimi (ME/IR) 4 Kredi Çok Pilotlu Ekip Uçuşu (MCC) 4 Kredi Jet Uçaklarına Geçiş Eğitimi (JOT) 4 Kredi gerekli olan yer dersleri ile beraber verilecektir.

PLT415 - Yönetim Bilgi Sistemleri

PLT416 - Havacılık Ekonomisi ve Politikaları

PLT417 - Karar Analizi

PLT418 - Havacılıkta Risk Yönetimi

PLT419 - Operasyon Yönetimi

PLT420 - Proje Yönetimi

PLT421 - Kaza Kırımları Analizleri
Kaza kırımların nasıl meydana geldiği, kazalara sebep olan faktörlerin neler olduğu, kazaların önleyici tedbirlerin neler olabileceği, kazaların nasıl incelendiği ve kök nedenlere nasıl ulaşıldığı örnek olaylarla incelenerek öğrencilerin konuyu kavraması sağlanacaktır. Dersin proje ödevleriyle pekiştirilmesi sağlanacaktır.

PLT422 - Hava Filosu Planlama ve Çizelgeleme

PLT423 - Hava Terminal İşletmeciliği

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

AVM101 - Sivil Havacılığa Giriş
Havacılık Tarihi, Havacılık Sistem ve Bileşenleri, Hava Aracının Tanımı, Havacılık Alfabesi, ICAO ve IATA, Havalimanı: Tanımı ve Tesisleri, Havayollarının Genel Özellikleri, Havayolları Türleri, Ulusal,Düşük Maliyetli, Bölgesel Taşıyıcılar, Sivil Havacılık Konsept ve Sistemi, Sivil Havacılık Organizasyonları, Sivil Havacılık Faaliyetleri ve Rolleri, Genel Havacılık Faaliyetleri, Hava Seyrüsefer Hizmetleri, Yer Hizmetleri, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi, Diğer Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonları; ECAC, IATA, Euro Control, JAA, EASA,Türk Sivil Havacılığı: SHGM, Kurallar ve Düzenlemeler, Türk Sivil Havacılığı: Havalimanları, Hava Taşıyıcıları ve Havacılık Firmaları

CMPE105 - Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş
Bilişim sistemleri, sistem ve uygulama yazılımlarının temelleri; veri girişi, işlenmesi, saklanması, çıktıya dönüşümü ve iletişimi; Windows ortamı; öğrenme yönetim sistemi; internet uygulamaları; uygulama yazılımlarının kullanımı: kelime işleme, elektronik tablolama, sunum yaratma, uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı.

CMPE106 - Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri
Microsoft Excel`e giriş (çalışma sayfası oluşturma ve formatlama, fonksiyon kullanımı, grafik ve tablo çizimi, veri filtreleme, sıralama); HTML ve web tasarımına giriş (Microsoft Frontpage grafik ve metin girişi; hazır şablon kullanarak sayfa tasarımı; boş sayfadan sayfa tasarımı; tablolar, köprü kurma, kayıt etme, dosya ve dizin yönetimi; gezgin

ENG101 - Akademik İngilizce I
Bu ders, okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerini eleştirel incelenme gibi akademik becerileri geliştirme çalışmalarını kapsar. Bu çerçevede, dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı da dersin bazı önemli unsurlarındandır.

ENG201 - Akademik İngilizce III
Bu ders, eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma, aynı zamanda hem evde hem sınıf içinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma unsurlarını içerir.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

MATH151 - Kalkülüs I
Temel Bilgiler, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, L'Hopital Kuralı, İntegral, İntegralin Uygulamaları, İntegral ve Transendental Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, Has Olmayan İntegraller

MATH152 - Kalkülüs II
Diziler, Sonsuz Seriler, Düzlemde Vektörler ve Kutupsal Koordinatlar, Uzayda Vektörler ve Hareket, Çok değişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri, Çok katlı İntegraller: Çift Katlı İntegraller, Alan Hesapları, Kutupsal Koordinatlarda Çift Katlı İntegraller, Kartezyen, Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı İntegraller.

ORY 400 - Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım
Öğrenciler bir dönemde Üniversite genelinde düzenlenecek en az bir ya da bir akademik yılda en az iki sosyal ve kültürel etkinliğe katılmak zorundadır. Etkinlikler bölümlerin web sayfalarından ilan edilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her bir etkinlik için katılım sertifikası alırlar. Bu dersten geçer bir not almak için, öğrencilerin bu sertifikaları danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.

PHYS 101 - Genel Fizik I
Ölçme; Doğrusal Hareket; Vektörler; İki ve Üç Boyutta Hareket; Kuvvet ve Hareket I; Kuvvet ve Hareket II; Kinetik Enerji ve İş; Kütle Merkezi ve Doğrusal Momentum; Dönme; Yuvarlanma, Tork ve Açısal Momentum; Deng ve Elastiklik.

PHYS 102 - Genel Fizik II
Elekrik Yükü; Elektrik Alanı; Gauss Kanunu; Elektrik Potansiyel; Kapasitans; Akım ve Direnç; Devreler; Manyetik Alan; Akımdan Kaynaklanan Manyetik Alan; İndüksiyon ve İndüktans.

TURK 101 - Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

TURK 102 - Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.