PPL (A) İletişim (090) (PLT118) Ders Detayları

Ders Adı: PPL (A) İletişim (090)
Kod: PLT118
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Havacılık haberleşmesinde kullanılan terimlerin, kısatmaların, kodların, konuşma ve onaylama teknikleri ile tekrar edilmesi gereken konuların neler olduğu öğrenci tarafından kavranacaktır. Acil haller ve Telsiz arızasında yapılacak muhabere işlemlerinin neler olabileceği tam olarak kavranacaktır.
Dönemi: Bahar
Teori: 1
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 1
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 2