PPL (A) Havacılık İşletme Usülleri (070) (PLT114) Ders Detayları

Ders Adı: PPL (A) Havacılık İşletme Usülleri (070)
Kod: PLT114
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Bir hava aracının otoritenin (işletme, SHGM, JAR,EASA, FAA ve ICAO) belirlediği kurallar altında nasıl kullanılacağının öğretilmesi amaçlanmıştır. Normal şartlar, düşük görüş şartları, alet ve donanım şartları, haberleşme donanım şartları, uçak bakım, gürültüden kaçınma, okyanus / kutup aşırı uçuş, buzlanma şartları, kötü meteorolojik şartlar, acil durum şartaları, tehlikeli madde taşınması gibi değişik durumlarda sahip olması gereken malzeme ve donanım ile uygulaması gereken usüllerinin öğrenilmesi sağlanacaktır.
Dönemi: Bahar
Teori: 1
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 1
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 1