PPL (A) Uçuş Performansı ve Planlama (PLT106) Ders Detayları

Ders Adı: PPL (A) Uçuş Performansı ve Planlama
Kod: PLT106
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Değişik yük, irtifa ve hava şartlarında (rüzgar, sıcaklık, basınç vs.) kalkış, iniş mesafeleri, tırmanış oranları, süzülüş oranları, yakıt sarfiyatı gibi performans değerlerinin hesaplanarak uçağın emniyetle ve maliyet etkin şekilde kullanılmasının öğretilmesi sağlanacaktır.
Dönemi: Bahar
Teori: 1
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 1
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 2