Uçuş ve Yer Emniyeti Yönetim Sistemleri (PLT101) Ders Detayları

Ders Adı: Uçuş ve Yer Emniyeti Yönetim Sistemleri
Kod: PLT101
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Pilotlar kariyer hayatları boyunca Uçuş ve Yer Emniyet Yönetim Sisteminin en değerli ve önemli parçası olacaktır. İnsan faktörünün emniyet yönetimindeki yeri ve anlamının kavranması hedeflenmiştir. Uçuş ve Yer Emniyet Yönetim Sistemi (SMS-Safety Management System) ve Kalite sisteminin parçaları ve bütünlük halinde nasıl çalıştığı izah edilecektir. Ulusal ve uluslararası SMS kuralları varlığı ve nasıl işlediği kavranılacaktır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 4